Podmínky akce:

  • Platnost akce do: 15. 4. 2018.
  • *Bezúročný úvěr je možné čerpat až do výše padesáti tisíc korun českých. U dražšího zboží, je možné částku nad tento limit doplatit při nákupu.

Příklad splácení:

Při výši čerpání 39990 Kč, výši splátky 2000 Kč a době trvání splátkového programu 20 měsíců do 20. dne v měsíci, v němž je splatná poslední splátka, je roční úroková sazba 0,03%, RPSN 0,03%, celková částka splatná spotřebitelem 40000 Kč. Příklad je vypočten za předpokladu, že čerpání se uskuteční 10.3.2018, úhrada první splátky je 20.4.2018 a datum splatnosti poslední splátky je 20.11.2019.

V některých případech muže dojít z důvodu zaokrouhlování splátek na celé Kč k nepatrným rozdílům ve výši poslední splátky. Konkrétní výše poslední splátky bude uvedena v měsíčním výpise. Hodnoty se vztahují pouze k čerpání úvěru rozloženému do splátkového programu a nezohledňují další případné transakcea poplatky splácené standardním způsobem dle podmínek Vaší úvěrové smlouvy. Nabídka platí za splnění podmínek Home Credit a. s. Nabídkou nevznikánárok na poskytnutí splátkového programu. Při schvalování úvěru může být využito dotazování se do úvěrových registrů SOLUS a Nebankovního registruklientských informací.

Více informací na www.homecredit.cz, www.solus.cz a na www.cncb.cz.