iSETOS.cz

Ochrana osobních údajů

 

Jsme společnost SETOS spol. s r.o., se sídlem, City Park Náchodská, Náchodská 2396/21, 193 00 Praha 9, IČO: 46352163 zapsána do OR u MS Praha, oddíl C, vložka 12006. a jako správce zpracováváme vaše osobní údaje.

Kontaktovat nás můžete na e-mailu: setos@setos.cz nebo +420 241 021 600.

Společnost SETOS spol. s r.o., klade důraz na ochranu jím zpracovávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů probíhá jak manuálně, tak prostřednictvím elektronických informačních systémů osobami, které jsou k tomu přímo pověřeny, jsou za tímto účelem zvláštně proškoleny a podléhají povinnosti mlčenlivosti a příslušné smluvní dokumentaci.

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete při využívání našich služeb. V případě objednání zboží či služby od Vás potřebujeme údaje, které jsou v objednávkovém procesu označené jako povinné (především se jedná o Vaše jméno, příjmení a doručovací adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo, pokud nakupujete na firmu, potom firemní údaje jako IČ a sídlo firmy a kontaktní osobu).

Konkrétně zpracováváme následující osobní údaje:

Kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa.

Údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsobu doručení a platby a údaje o reklamacích.
Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, pokud si u nás aktivujete uživatelský profil.

Vaše nastavení, kterými se rozumí údaje ve vašem účtu, pokud jste si ho u nás aktivovali, zejména uložené adresy a profily, nastavení newsletterů, nákupní seznamy, sledované produkty (tzv. hlídací psi), a vyplněné dotazníky.

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

V prvé řadě zpracováváme Vaše osobní údaje při nákupů zboží nebo služeb, abychom řádně odbavili a doručili Vaši objednávku. Pokud by nastal jakýkoliv problém, právě díky Vašim osobním údajům se na Vás můžeme obrátit. Takové zpracování nám dovoluje tzv. GDPR v čl. 6 odst. 1 písm. b) – splnění smlouvy.
Pokud se na nás obrátíte s dotazem či problémem, abychom Vám dokázali odpovědět či poradit, musíme zpracovat Vaše údaje. Takové zpracování nám dovoluje GDPR v čl. 6 odst. 1 písm. b) – odbavení dotazů před případným uzavřením smlouvy na Vaši žádost.

Díky osobním údajům, které nám poskytnete ve Vašem uživatelském účtu Vás můžeme lépe informovat o doručení objednávky a o Vašich předchozích objednávkách. Vámi zvolené údaje můžete kdykoliv změnit, s výjimkou e-mailové adresy, která slouží k přihlášení k Vašemu účtu. Takové zpracování je na základě Vašeho dobrovolného souhlasu, tedy podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

E-mailové sdělení neboli obchodní sdělení Vám zasíláme na základě ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud nám to při nákupním procesu nebo v rámci další rozesílky nezakážete. Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.

Zajímá nás Váš názor na objednané zboží a také, jak jste byli spokojení s nákupem, a proto můžete být požádáni o hodnocení našich služeb. Takové zpracování osobních údajů nám umožňuje ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud nám to při nákupním procesu nebo v rámci další rozesílky nezakážete, případně také tzv. oprávněný zájem – tedy čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat z důvodu uplatnění našich práv a právních nároků (například v případě, kdy budete mít neuhrazenou pohledávku nebo v případě prokázaní doručení objednaného zboží), takové zpracování je možné na základě tzv. oprávněného zájmu – tedy podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Fakturační údaje zpracováváme z důvodu plnění zákonných povinností (hlavně daňových a účetních) na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Naše prodejny jsou vybaveny kamerovými systémy, ze kterých automaticky zpracováváme záznamy z kamer. Kamery na provozovnách jsou umístěné, jak z důvodu prevence, tak i z důvodu objasnění protiprávní činnosti. Provozovny jsou monitorovány kamerovým systémem s online přenosem a s archivací záznamu. Zaznamenáván je pouze obraz.

Doručení zboží: vámi zvolený dopravce by vám nebyl schopný doručit objednané zboží, pokud bychom mu nepředali Vaše kontaktní osobní údaje. Díky těmto poskytnutým informacím je dopravce schopný doručení. Osobní údaje, které se předávají dopravcům se rozumí zejména Vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo, na které Vás může dopravce kontaktovat. V případě, že jste neuhradili objednané zboží předem, tak dále předáváme informaci ohledně doběrečného. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme o Vaší objednávce, oprávněn zpracovávat pouze pro účely doručení zboží.

Platební brána: naše společnost nemá údaje o Vašich platebních kartách, kterými u nás zaplatíte provedené objednávky. Údaje o Vašich platebních kartách má pouze zabezpečená platební brána GP webpay a příslušná bankovní instituce. Jestliže máte svoji platební kartu uloženou pro rychlejší nakupování, poté disponujeme pouze neúplnými údaji, a to několika prvními a posledními číslicemi platební karty. Tyto údaje můžete samozřejmě kdykoliv jednoduše smazat ze svého uživatelského profilu v internetovém prohlížeči.

Nákup na splátky: na základě Vašeho uděleného souhlasu při žádosti o prodej na splátky předáváme Vaše osobní údaje společnosti Home Credit a.s., Nové sady 996/25, 602 00 Brno - Staré Brno, IČ 26978636.

Obchodní sdělení: v případě zasílání obchodních sdělení, které se může uskutečnit bud e-mailovou formou nebo prostřednictvím SMS zpráv, můžeme využít třetí subjekt. Tento subjekt je vázán povinností mlčenlivosti, zpracovatelskou smlouvu a Vaše poskytnuté osobní údaje nesmí předat k žádnému jinému účelu.
Hlášení pojistné události: za účelem řádného nahlášení a následného řešení pojistné události, předáváme Vaše osobní údaje společnosti Allianz pojišťovna, a.s., sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, IČ 47115971.

Marketingové účely: na základě Vašeho souhlasu pro reklamní účely předáváme informace třetím subjektům, a to konkrétně:
- Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, IČ 368047
- Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko
- Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha, IČ 26168685
- SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 00 Brno, IČ 29210372 (rozesílkový náststroj)
- Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ 02387727 (nástroj pro hodnocení spokojenosti)

Externí poskytovatelé služeb: jedná se o účetní, právní či jiné poradenství.
Osobní údaje jsou zpracovávané na území Evropské unie.

V případě zpracování osobních údajů prostřednictvím kontaktního formuláře (nebo jiným způsobem, za účelem odbavení dotazů) zpracováváme osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k odbavení, nejdéle 1 měsíc od odbavení.

V případě zpracování osobních údajů z důvodu plnění smlouvy zpracováváme osobní údaje po dobu poskytování našich služeb a poté 10 let od poskytnutí posledního plnění, pokud právní předpisy (zejména daňové a účetní) nepožadují delší dobu.

V případě založení uživatelského účtu zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu Vašeho aktivního užívání, nejdéle 2 roky od Vašeho posledního přihlášení.
V případě rozesílky newsletterů zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu 3 let od posledního nákupu (nebo zápisu do newsletteru), pokud jste nám rozesílku nezakázali nebo jste se neodhlásili.

Kamerové záznamy na našich prodejnách uchováváme po dobu 48 hodin. Jestliže dojde v monitorovaném prostoru k protiprávnímu jednání a jsme nuceni předat kamerový záznam příslušnému státnímu orgánu, jako je policie, soud a podobně, uchováváme záznamy do pravomocného skončení věci.

Vaše poskytnuté osobní údaje jsou u nás v bezpečí. K zamezení neoprávněnému přístupu a zneužití Vašich osobních údajů jsme zavedli technické opatření. Velice nám záleží na ochraně Vašich osobních údajů, a proto pravidelně kontrolujeme jejich zabezpečení a zdokonalujeme jejich ochranu.

V naší společnosti není pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů.

Úprava doplnění
Své osobní údaje máte vždy pod kontrolou, a to prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu „Můj účet“. Zde si můžete své osobní údaje měnit, výjimka je pouze e-mailová adresa, ke které je Váš účet přiřazen.

Oprava
Pokud se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje, které o Vás zpracováváme, chybné, kontaktujte nás. Údaje můžeme opravit za Vás. Nejkomfortnější a nejrychlejší možností úpravy Vašich údajů je ve Vašem uživatelském účtu.

Přístup
Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu Podmínky ochrany osobních údajů anebo nás můžete kontaktovat.

Výmaz
Máte právo na výmaz svých osobních údajů, které zpracováváme. Výmaz se nedotkne údajů na dokumentech, které musíme dle zákona uchovávat, jedná se o faktury a dobropisy. Žádost může být zamítnuta z důvodu neuhrazených pohledávek či v případě probíhajícího reklamačního šetření.
Případy, kdy máte právo na výmaz svých osobních údajů, výjimkou případů uvedených výše, jsou:
- Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány
- Odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování
- Vznesl/a jste námitku proti zpracování osobních údajů
- Povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis

Vznesení námitky
Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které zpracováváme na základě našeho oprávněné zájmu, viz Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech. Pakliže se jedná o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat bez delšího prodlení.

Omezení zpracování
V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:
- Popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné
- Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu, například nad rámec toho, co zpracovávat musíme, ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení, například pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli
- Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků
- Vznesete námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody nepřevažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Podání stížnosti
Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud byste nedostatky řešil s námi. Vždy se na nás můžete obrátit pomocí kontaktního formuláře. 

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 24. 5. 2021, k dispozici jsou na www.isetos.cz.

Vážíme si spokojenosti našich zákazníků

Nevěděla jsem si rady s výběrem produktu. Zavolala jsem na uvedené číslo a tam mi velice ochotný personál poradil co a jak. Zboží přišlo na prodejnu velice rychle a vše bylo v naprostém pořádku. Ještě jednou děkuji. Příště si u Vás objednám znovu.

Ověřený zákazník
14.06.2024

Děkuji, jsem spokojený, nakuouji opakovaně.

Ověřený zákazník
05.06.2024

Skvělý personál, který umí poradit. Zboží v naprostém pořádku a rychle doručeno. Mohu jen doporučit.

Ověřený zákazník
31.05.2024

vše proběhlo naprosto v pořádku

Ověřený zákazník
03.04.2024

objednávka byla před 1 týdnem, dodnes nedorazila do obchodu a prý ji přepravuje Česká pošta.... neseriózní jednání, neumí vysvětlit co se se zásilkou děje

Ověřený zákazník
31.03.2024

Opětovný nákup a opět naprostá spokojenost. Rychlé zpracování objednávky, do pár hodin připraveno k vyzvednutí. Vytoužená sluchátka měli skladem a navíc v akci.

Ověřený zákazník
28.03.2024

Velmi dlouho čekám na zboží

Ověřený zákazník
18.03.2024

Nakupuji již poněkolikáté, nákup vždy proběhl v pořádku, doručení bylo velmi rychlé. Nikdy nebyl problém s komunikací s obchodem. Zakoupená sluchátka předčila očekávání, navíc měla velmi výhodnou cenu.

Ověřený zákazník
09.02.2024

Děkuji, jsem spokojený. Rad nakoupim brzy znovu.

Ověřený zákazník
07.02.2024

Přehledné webové stránky, super ceny, rychlost i profesionální přístup při vyzvednutí zboží na prodejně.

Ověřený zákazník
05.02.2024
Všechny recenze